Vacature:

Interim Contractmanager

Ref. IP6687
Anoniem
Noord-Holland (NL)
Interim

Functie

Voor één van onze opdrachtgevers, in de publieke sector, zijn we momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als:


Interim Contractmanager

(Noord Holland)

Functie omschrijving

De contractbeheerder is verantwoordelijk voor het beheren van en het halen van meerwaarde uit bestaande contracten. De contractbeheerder is belast met de uitvoering van contractmanagement op tactisch niveau conform de binnen de organisatie geldende procedures.

Taken

 • Neemt deel aan (strategische) inkooptrajecten voornamelijk ten behoeve van het inventariseren, analyseren en specificeren van interne inkoopbehoeften;
 • Het implementeren van de dienstverlening van nieuwe contracten;
 • Het bewaken en analyseren van de dienstverlening van de leverancier;
 • het toezien op kwaliteitsborging van gestelde normen en het naleven van veiligheidsvoorschriften en relevante wetten en regelgeving (ARBO/Milieu);
 • het zorgdragen voor de financiële administratie van leveranciers; 
 • het verrichten van leveranciersbeoordelingen;
 • Het aanleveren van de benodigde informatie en feedback aan de leverancier;
 • Het afsluiten van marktconforme OID’s (Overeenkomsten Interne Dienstverlening) en een juiste doorberekening van geleverde diensten;
 • Het (laten) opstellen van besprekingsverslagen van gesprekken met leveranciers;
 • Het oplossen van operationele/tactische knelpunten mbt de dienstverlening door leveranciers;
 • Het besturen van de dienstverlening door de leverancier op tactisch niveau;
 • Het rapporteren aan het management over de voortgang en status van de ontwikkeling en prestaties van leveranciers en over werkzaamheden, kengetallen en de implementatie van verbetervoorstellen;
 • Het adviseren van het management aangaande tactische onderwerpen;
 • Het communiceren met diverse afdelingen binnen de organisatie aangaande de dienstverlening door de leverancier;
 • Het uitvoeren van interne klanttevredenheid onderzoeken.

Functie eisen:

 • Ervaring met Commerce Hub 
 • Ervaring met Sharepoint 
 • Gedegen kennis van Microsoft kantoorapplicaties 
 • Flexibel 
 • Sterke persoonlijkheid 
 • Mondeling en schriftelijk vaardig in de Nederlandse en Engelse taal 
 • Analytisch 
 • Assertief 
 • Persoon dient zelfstandig te kunnen werken 
 • Contacten leggen en afspraken maken met leveranciers en interne klanten 
 • Affiniteit met leidingwerken / techniek / industrie 
 • In bezit van eigen auto


Competenties:

 • Verantwoordelijkheid

Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor eigen rekening nemen en nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen.

 • Oordeelsvorming

Mogelijke handelwijzen, en de informatie daarover, tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria; op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen.

 • Organisatiebewustzijn

Laten zien te begrijpen hoe een organisatie functioneert; bij acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie en/of de organisatie van de klant. 

 • Besluitvaardigheid

Beslissingen nemen, door acties te gelasten of meningen uit te spreken, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico's inhouden. 

 • Overtuigingskracht

Ideeën, standpunten en plannen zó overtuigend bij anderen naar voren brengen dat zij, ook na aanvankelijke twijfels, daarmee instemmen.

Aanbod

De interim-positie start z.s.m., met een inzet van 40 uur per week, en heeft een looptijd van zes maanden, met een optie tot verlenging. Je kunt de opdracht als ZZP’er uitvoeren. Wanneer je niet als ZZP’er geregistreerd bent kom je voor de duur van de opdracht in dienst van InQuest. 


Inlichtingen

Voor vragen kun je contact opnemen met Dorien Regeer of Rushanette Martis op 070-3029040.


Solliciteren

Solliciteer voor maandag 14 januari 2019 direct via de sollicitatie button onder vermelding van referentiecode IP6687 .
Solliciteer direct
2019 © InQuest onderdeel van de Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Privacy
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders