Vacature:

Interim Projectleider aanbesteding

Ref. IP6682
Anoniem
Utrecht (NL)
Interim

Functie

Voor één van onze opdrachtgevers, in de publieke sector, zijn we momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als:


Interim Projectleider aanbesteding

(Utrecht)

Functie omschrijving

De organisatie wilt door middel van een gezamenlijke aanbestedingsprocedure tot contractering van de Essentiële Functies per 2020 komen. Deze essentiële functies bestaan uit drie zorgvormen die gericht zijn op kinderen met ernstige gedragsproblematiek. Doel is met behandeling stabiliteit, veiligheid en positieve interactie tussen het kind en zijn omgeving voldoende te herstellen om thuis of in een gezinsgerichte omgeving ‘het normale leven’ op te pakken. ‘Thuis’, onderwijs en behandeling zijn onderdeel van verblijf binnen de voorzieningen. De voorzieningen bestaan op dit moment uit:

 • Drie-milieuvoorzieningen voor jongeren voor wie het haalbaar is in een open setting in een zeer intensieve behandelgroep te verblijven. Dit vindt plaats binnen een vrijwillig kader of met een jeugdbeschermingsmaatregel van de kinderrechter.
 • Specialistische klinische opname voor psychiatrische zorg voor jongeren met dusdanige psychiatrische problematiek dat een intensieve klinische behandeling de enige manier is om gevaar voor henzelf of hun omgeving af te wenden. Dit eventueel op basis van een BOPZ-maatregel.
 • JeugdzorgPlus voor jongeren met dusdanig ernstige gedrags- en opvoedproblemen dat zij een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving en dat beperkende maatregelen nodig zijn vanwege het risico op onttrekking aan zorg - door zichzelf of omgeving. Het verblijf vindt plaats op basis van een rechterlijke machtiging via kinderrechter en is meestal in combinatie met een kinderbeschermingsmaatregel die het gezag over de jongere bepaalt.


De organisatie heeft gekozen voor een dialooggerichte aanbesteding. In deze dialooggerichte aanbesteding zal in één-op-één gesprekken met zorgorganisaties verdiept worden op hoe de beoogde transformatie en de ontwikkelopgaven vormgegeven gaan worden. Het betreft een innovatieve aanbesteding waarmee ze een grote stap verder willen zetten in de transformatie door meer gezinsgerichte zorg met sneller een goed toekomstperspectief. 

 

Het streven is de aanbesteding te publiceren op 8 februari aanstaande. Na de preselectie van aanbieders worden dialooggesprekken gevoerd tussen half april en eind mei. Hierna volgt de gunningsfase. Definitieve gunning vindt plaats in juli. 


De organisatie is op zoek naar een projectleider voor gemiddeld 20 uur per week die gedurende de periode februari, vanaf het moment van publicatie, tot en met gunning de aanbesteding kan trekken. De projectleider moet flexibel inzetbaar zijn, de verschillende fases in de aanbesteding vragen een andere tijdsinvestering. Vooral tijdens de dialoogfase ligt de benodigde tijdsinvestering hoger, en in andere fases weer lager. De projectleider heeft een aanbestedingsteam bestaande uit o.a. een inkoopadviseur, projectsecretaris en beleidsadviseurs ter beschikking. 


Belangrijkste taken van de projectleider zijn:

 • Zorgdragen voor een zorgvuldige en transparante uitvoering van de dialooggerichte Aanbesteding Essentiële Functies 
 • Zorgdragen dat de dialooggesprekken zodanig gericht worden dat een bij de transformatiedoelen passend programma van eisen gerealiseerd wordt.
 • Zorgdragen voor een goede en passende deelname van partners 
 • Aansturen en begeleiden van het aanbestedingsteam tot het benodigd resultaat.
 • Zorgdragen voor zorgvuldige en tijdige afstemming met de werkgroep essentiële functies, de Ambtelijke Stuurgroep en het Bestuurlijk Platform Zorg voor Jeugd, besluitvorming door de beoordelingscommissie en vaststelling van de gunning.
 • Zorgdragen voor een goed en zorgvuldig communicatieproces rondom de aanbesteding en gunning.  

Functie eisen:

 • Een opleiding op Hbo-niveau
 • Minimaal vijf jaar ervaring met projectmanagement 
 • Minimaal drie jaar ervaring met samenwerking in intergemeentelijke verband in het sociaal domein. 
 • Kennis van de Jeugdwet en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de transformatie van de jeugdhulp op landelijk niveau. 
 • Kennis van de zorgvormen die in de regio de essentiële functies vormen (driemilieuvoorzieningen, gesloten jeugdzorg en klinische GGZ (met de mogelijkheid tot BOPZ). 
 • Goed inzicht in bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en affiniteit met de gemeentelijke overheid. 


Competenties:

 • stevig in de schoenen staat
 • kan bewegen in een politiek-bestuurlijk sensitieve omgeving
 • strategisch kan denken en handelen
 • pro-actief kansen en risico’s inschat en daarop acteert
 • communicatief sterk is, zowel in woord als in geschrift
 • een teamspeler is


Aanbod

De interim-positie start z.s.m., met een inzet van 20 uur per week, en heeft een looptijd van zes maanden, met een optie tot verlenging. Je kunt de opdracht als ZZP’er uitvoeren. Wanneer je niet als ZZP’er geregistreerd bent kom je voor de duur van de opdracht in dienst van InQuest. De gesprekken vinden plaats op 24 januari in de middag en 29 januari.


Inlichtingen

Voor vragen kun je contact opnemen met Dorien Regeer of Rushanette Martis op 070-3029040.


Solliciteren

Solliciteer voor donderdag 17 januari direct via de sollicitatie button onder vermelding van referentiecode IP6682.
Solliciteer direct
2019 © InQuest onderdeel van de Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Privacy
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders