InQuest Interim

Grootste interim inkoopnetwerk in Nederland en België

InQuest Interim heeft een leidende positie voor interim inkoopfuncties in Nederland en België, zowel in de publieke – als private sector. Met een ongekend uitgebreid netwerk van persoonlijk geselecteerde inkoopprofessionals naar kennis en werkelijk ervaring, is InQuest Interim in staat om op alle niveaus, voor elk specifieke behoefte een interim inkoopadviseur/professional in te zetten. InQuest Interim helpt vakkundig bij het realiseren van gezonde ambities op het gebied van inkoopmanagement, structurele inkoopbesparingen en/of de verdere professionalisering van de inkoopfunctie.

InQuest Interim dankt haar positie aan haar dagelijkse activiteiten in het vinden en actief blijven volgen van de interim inkopers op elk niveau. Volgens een bewezen professioneel selectietraject worden kandidaten al dan niet opgenomen in de InQuest-Dbase en door InQuest Interim bemiddeld. De professionals worden vervolgens intensief gevolgd via ons 'InQuest Volg Systeem'. Een InQuest interim Inkoopprofessional beschikt dan ook altijd over een bewezen trackrecord en een ervarings- en deskundigheidsprofiel dat past bij de interimopdracht. 

Voor tijdelijke extra inkoopkracht, bij een overbruggingperiode of bij complexe inkoop- aanbestedingsprojecten, InQuest Interim levert snel, is flexibel, deskundig en werkt persoonlijk.

English:

InQuest Interim has a leading position for interim procurement positions in the Netherlands and Belgium, both in the public - and private sector. With an unprecedented network of personally selected procurement professionals for knowledge and actual experience, InQuest Interim able to bet at all levels, an interim procurement consultant / professional for each specific need. InQuest Interim skillfully helps to achieve healthy ambitions in the field of purchasing management, structural savings in purchasing and / or the further professionalisation of the purchasing function.

For temporary additional purchasing power, with a transitional period or for complex procurement tender projects InQuest Interim delivers fast, flexible, knowledgeable and personal works. More information, please contact us.

Neem contact op
2024 © InQuest - Samen bereik je meer Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Privacy Statement GDPR
Website by Webtraders