Werving & Selectie

Professionals realiseren inkoopambities

InQuest Werving & Selectie is gespecialiseerd in werving en selectie binnen de vakdiscipline inkoop, zowel in de private als publieke sector. Onze referentielijst van succesvolle plaatsingen is dan ook indrukwekkend. InQuest levert inkoopprofessionals met de juiste mix van soft skills (gedrag, vaardigheden en competenties) en hard skills (opleiding en ervaring). De meest interessante en uitdagende inkoopfuncties zijn bij ons te vinden. Dat weten steeds meer inkoopprofessionals en opdrachtgevers. Ruim een derde van de inkoperpopulatie in de Benelux staat bij InQuest ingeschreven (onze CV database). In Nederland alleen al zijn ruim 15.000 inkopers geëvalueerd en worden deze actief gevolgd (van operationeel tot executive niveau). 

InQuest heeft inzicht in de arbeidsmarkt- en  demografische ontwikkelingen van inkoop. Om de slagingskans van een succesvolle plaatsing te vergroten, verandert de dienstverlening continu mee met de ontwikkelingen binnen het wervingsvak.

InQuest W&S werkt in de regel op basis van het no cure / no pay principe en hanteert marktconforme en reële condities. Doel is een langdurige partnership met opdrachtgevers en kwalitatieve goede dienstverlening. De periode van de start van de opdracht tot het presenteren van de shortlist bedraagt dan ook maximaal 4 weken, waarbinnen opdrachtgever constant op de hoogte wordt gehouden over de vorderingen in het proces.

English:

InQuest Recruitment specializes in the recruitment and selection within the procurement discipline both in the private and public sectors. Our reference list is impressive. InQuest provides procurement professionals with the right mix of soft skills (behavior, skills and competences) and hard skills (education and experience).

More than a third of the population in the Benelux buyer is registered at InQuest (our CV database). In the Netherlands alone, evaluated more than 15,000 purchasers and are actively monitored (from operational to executive level).

Our aim is a long-term partnership and qualitative good services. The period from the start of the contract to present the shortlist is then up to 4 weeks in which the client is constantly kept informed about the progress in the process.

Neem contact op
2023 © InQuest - Samen bereik je meer Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Privacy Statement GDPR
Website by Webtraders